Doctorat en Física Computacional i Aplicada

El Programa de Doctorat de Física Computacional i Aplicada proporciona una sòlida formació en els camps de la Física Computacional i de la Física Aplicada, així com també subministra una base adequada en les metodologies d’investigació científica i tècnica en general. Pretenem que els futurs doctors siguin capaços de liderar la investigació i la innovació tecnològica en els àmbits esmentats.

El programa de doctorat en Física Computacional i Aplicada és ofert pel Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya.