Comparteix:

Informació generalShare
En els estudis de Doctorat en Física Computacional i Aplicada hi participen una vuitantena de doctors agrupats en deu grups de recerca de qualitat acreditada, professors i investigadors dels Departaments de Física Aplicada i de Física i Enginyeria Nuclear de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Aquests estudis han estat distingits amb la Menció d'Excelència del Ministerio de Educación, atorgada per la Resolució del 6 d'octubre del 2011 tot i que ja disposava de la Menció de Qualitat del Ministerio de Educación des de la seva primera convocatòria l'any 2002.

Aquestes mencions reconeixen la solvència científica, tècnica i formadora del programa i permeten participar als programes d'ajuts associats a la mateixa, tals com el finançament per a la mobilitat d’investigadors d’alt nivell científic que imparteixen cursos en les diverses àrees d’investigació.


L'objectiu d'aquest programa de doctorat és proporcionar una sòlida formació en els camps de la Física Computacional i de la Física Aplicada, així com també subministrar una base adequada en les metodologies d’investigació científica i tècnica en general. Pretenem que els futurs doctors seguin capaços de liderar la investigació i la innovació tecnològica en els àmbits esmentats.