Comparteix:

ADMISSIÓ AL PROGRAMA DE DOCTORAT

Requisits d’accés

Els requisits d’accés al programa de doctorat es poden consultar a:

http://doctorat.upc.edu/es/futuros-doctorandos/acceso-y-admision

 

Admissió

Per sol·licitar l’admissió, cal que l’estudiant accedeixi al formulari disponible a:

https://preinscripcio.upc.edu/home_candidat.php?idioma=1

 

Caldrà que l’estudiant es doni d’alta, per obtenir el nom d’usuari i la contrasenya.

 

Quan l’estudiant accedeixi a l’aplicació, haurà d’adjuntar la documentació requerida, per a poder ser admès:

- Fotocòpia de la seva titulació de llicenciat i de màster.

- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport

- Certificat de notes de la llicenciatura i del màster

- Pla d’estudis

- Currículum actualitzat

- Credencial de becari, en cas que ho sigui. Per més informació sobre beques consultar els següents links:

https://doctorat.upc.edu/ca/doctorands/mobilitat/beques

 

- Qualsevol altre document que cregui convenient

Cal tenir en compte que el dia de la matrícula s’hauran de presentar tots els documents originals, que hauran d’incloure,

en cas que sigui necessari i depenent del país d’origen (candidats amb titulacions de fora de l’Espai Europeu d’Educació

Superior) les legalitzacions corresponents. Per més informació al respecte consulteu l’enllaç: 

https://doctorat.upc.edu/ca/tesi-doctoral/legalitzacio-de-documents-espanyols

Tot i que es compleixin el requisits d’admissió, aquesta quedarà condicionada a que hi hagi un professor o professora

del programa de doctorat disposat a tutoritzar la tesi de l’estudiant.

 

La Comissió Acadèmica del programa pot condicionar l’admissió a la realització de complements de formació durant els estudis de doctorat.

 

Un cop està admès, l’estudiant rebrà la carta d’admissió.