Comparteix:

AVIS DE LECTURA DE TESI DOCTORAL " Nonlinear optics at nanoscale: frequency conversion at interraces”

12/06/2023

Lectura de tesi: 19 de juny de 2023, dirigida per la Directora: Crina Ma.Cojocaru i el codirector Jose Trull Silvestre

Títol: Nonlinear optics at nanoscale: frequency conversion at interraces”

Autora: Laura Rodríguez Suñé

Director:   Crina Ma. Cojocaru
Codirector: Jose Trull Silvestre
Data:  19 de juny del 2023
Hora:  10:30 h
Lloc:  Aula de Teleensenyament, B3 building, Campus nord, Barcelona.

El link de la tesis de Atenea : https://atenea-phd.upc.edu/mod/finalthesis/download.php?hash=d41f67919b71f35c086671f6127df3407da49deb