Comparteix:

AVÍS DE LECTURA DE TESI DOCTORAL:"Historical copper and iron coloured glazes and glasses"

16/11/2023

El Programa de Doctorat Interdepartamental Física Computacional i Aplicada fa pública la lectura de la tesi doctoral.

Nom de l'autora de la tesis: Mingyue Yuan

Títol de la tesis: Historical copper and iron coloured glazes and glasses

Unitat Estructural: Fisica Computacional y Aplicada

Director: Trinitat Pladell Cara

La defensa pública de la tesis está prevista per:

Data defensa: 17/11/2023
Hora: 11:00
Lloc: Edifici I, Sala I0.1 Campus Diagonal Besòs, EEBE

 PDF de la tesis

URL al document de la tesis:

https://atenea-phd.upc.edu/mod/finalthesis/download.php?hash=d0b097f11b4f88dac6c74d19dee72739e491936c

 

Departament responsable: Departament de Física

Unitat Gestora – Programa de Doctorat en Física Computacional i Aplicada