Comparteix:

DIPÒSIT DE TESI

DIPÒSIT DE TESI.-

Quan es considera que la tesi està finalitzada, cal posar-se en contacte amb l’administració del departament on es facilitarà la informació necessària per a formalitzar el procés.

 

Per presentar la tesi per compendi de publicacions cal complir els requisits del programa de doctorat. Per més informació, consultar amb l’administració del departament.


Informació addicional: https://doctorat.upc.edu/ca/tesi-doctoral/diposit-i-avaluacio/diposit-de-la-tesi