Vés al contingut (premeu Retorn)

idq

QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU

Oferta de placesEstudiants matriculats de nou ingrésNombre total d’estudiants matriculats

 Percentatged’estudiants estrangers matriculats

2013 100 13 67 58%
2014 90 8 63 67%
2015 80 8 47 68%
2016 70 16 49 69%

 

Percentatge d’estudiants provinents d’estudis de màster d’altres universitatsPercentatge d’estudiants amb beca
2013-2014 37%
2014-2015 69% 22%
2015-2016 77% 38%
2016-/-2017 78% 55%

 

ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT

- Nombre de directors de tesis defensades
- Percentatge de sexennis vius dels directors de tesis defensades

EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE

- Satisfacció dels doctorands amb els estudis
- Satisfacció dels directors de tesi amb els estudis


QUALITAT DEL RESULTATS

- Nombre de tesis defensades a temps complet: En el periode 2013-2016, s’han defensat un total de 44 tesis doctorals,
- Nombre de tesis defensades a temps parcial
- Durada mitjana del programa de doctorat a temps complet
- Durada mitjana del programa de doctorat a temps parcial
- Percentatge d’abandonament del programa: <8% en el periode 2013-2016
- Percentatge de tesis amb la qualificació de cum laude: 35 en el periode 2013-2016
- Percentatge de doctors amb menció internacional: 20 en el periode 2013-2016
- Nombre de resultats científics de les tesis doctorals: 196 articles en revistes científiques i i s’han comunicat els resultats en un total de 284 congressos.

- Premis extraordinaris UPC: Dra. Lina Maygite (Juliol 2014), Dr. Michele Starnini (Octubre 2014) i la Dra. Gabriela Aznar Siguan (Febrer 2015)

- Percentatge d’estudiants del programa de doctorat que han realitzat estades de recerca
- Taxa d’ocupació