Skip to content

You are here: Home / Contact details

Contact details

Academic Contact


Ana Maria Ortega Fernández Tel.: +34 93 401 68 80

Universitat Politècnica de Catalunya

Departament de Física Aplicada
C/ de Jordi Girona, 1-3, building B4-003, ground floor
08034 Barcelona
A/e:
Web: http://doctorat-fcia.postgrau.upc.edu/


Coordination

Daniel Lopez Codina

coordinador

Universitat Politècnica de Catalunya
Departament de Física 

Campus Baix Llobregat
Edifici D4C
Avda. del Canal Olímpic, s/n 
08860 Castelldefels

Tel.: +34 93 552 11 28

A/e: